Sagn Nørre Herred  

arkband_722.png

Sæderegård, Klemensker

Sb.137

En nu ganske sløifet Gravhøi om intet andet sikkert vides, end at det var en ”sammenkjørt” Høi, som man siger her, for at betegne, at det ikke var en naturlig Forhøining.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Klemensker. Rønne 1878.

 

-o-


Efter henvendelse fra stud.mag. Finn Ole Nielsen besigtigedes en lokalitet med oppløjede brandpletter.

Brandpletsgravpladsen ligger på toppen af en bakke 200-250 m nord for ejendommen Sæderegårds bygninger. Bakken falder stejlt til næsten alle sider, og brandpletterne, i alt 30-35, sås tydeligt i pløjelaget som sorte pletter mod den lyse, stærkt undergrundsopblandede muld. Både brændte ben, skår og jernfragmenter var vendt af ploven og det er sandsynligt, at gravene er stærkt nedpløjede.


Museumssag 814. Bornholms Museum 1981.