Arkæologi Nørre Herred  

sagnband_722.png


Trægårdshøj Klemensker

Endnu et vidnesbyrd om rædselen for de husvilde underjordiske har Stub Jørgensen fået af en gammel bornholmer, der i efteråret 1885 begyndte at grave i den berygtede Trægårdshøj. K.M. Kofoed kalder den Træguds Høj.
Den ligger omtrent 2 km nordøst for Klemenskirke.
Det var et par gamle husmandsfolk, Anders Larsen og Anders Lârska, der kom og bad dem så mindeligt om at holde op med at grave: ”Å, vi gamla stakkala, som boer så nær, hva ska vi då gjorra, nu vi få dom i husa?” Og ganske rigtigt! Nogle dage efter kom konen igen og beklagede sig: ”Ded e rent forfærdeligt nu hjemma; vi hâr ikje hat nattaro å ikje få’d saved en enesta nat, sin ni lå å rodada i bakkajn.
Di rommestera seddan på tijled, ja du fredsens sikkedan!”


Inger Margrethe Borberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen. Bornholmske Samlinger 21. 1932


saved: sovet
tijled: loftet