Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Bavnebakke, Ibsker

 Sb.41

En sløifet Høi eller Stenrøse om hvilken intet vides. Tæt ved denne er der fundet en Stenkiste med Aske i. Brandpletter ere sete af og til.

 Sb.42

”Baunhøi” er en stor smuk Jordhøi lige ved Strandveien. Den er ganske ubeskadiget.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Ibsker. Rønne 1880.

 

-o-

Baunehøj, Årsdale, Ibsker sogn.

Helleristning: 1 tydeligt skåltegn, få svage skåltegn.

Museumssag 3220. Bornholms Museum 2002.