Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Elverhøj, Ibsker

 Sb.117

”Elvehøi”, en lille Høi eller rettere stor Stenrøse i hvilken en Sten med skaalformede Fordybninger fandtes liggende imellem Røsens andre Stene. Da Dr.phil. Henry Petersen og I. B. Løffler besøgte Bornholm viste jeg dem Stenen som blev tegnet af Løffler. Hvad Findestedet angaar, da har en foreløbig Undersøgelse givet det Resultat, at Høien maa betragtes som en Røse fra ældre Jernalder eller yngre Broncealder. Oldsager er ikke funden i Røsen, men kun Aske og brændte Ben.

Den Gang Røsen er bleven anlagt har formodentlig Stenen med de skaalformede Fordybninger ligget paa Marken og er saa tilligemed andre Stene bleven benyttet til Røsen. Der er mindst 17 skaalformede Fordybninger paa Stenen, som nu sidder i et Stengjærde i Listed.

Sb.159

Listeds gamle Grusgrav, Brandpletsplads. Fundene i Bornholms Museum.

-0-

471. Elvehøj, Listed, Ibsker s. I et stengærde ved Listed står en lille stenplade, som er fundet i en mindre røse tæt derved. På den findes 17 meget tydelige skålgruber. I højen er der fundet en klump brændte ben, samt en brandplet med lerkarskår.

P.V. Glob: Helleristninger i Danmark, 1969