Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Kurrehøj, Ibsker

 Sb.28

”Korehøi” er en stor Stenhøi. Den er ubeskadiget. Ved Siden af den er der smaa Stenkasser med brændte Ben.

Sb.29

Der har her staaet en Samling Bautastene af hvilke nogle stode paa smaa Stenrøser. De fleste af disse Bautastene ere borte og en hel Del af dem sidde nu i Havegjærder og i Bygninger i Huse som findes i Nærheden. Der er ogsaa enkelte Røser med sort Muld og brændte Ben.

Flintsager ere funden paa Marken.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Ibsker. Rønne 1880.