Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Stokkelund, Østerlars

 Sb.81

En sløifet Høi om hvilken følgende Oplysninger kunne meddeles:

Høien bestod helt igjennem af Jord; den havde et Tværmaal af ca 100 Fod og var ca 8 Fod høi. Omtrent 6 Fod under Toppen, og 2 Fod over Jordfladen, traf man midt i Høien en lille Stenkiste (Retning SV-NO), hvis Længde var 2 Fod. I denne fandtes hos brændte Ben nogle smulle Oldsager fra Broncealderen…

… Det er klart, at denne Høi har været en ægte Broncealderhøi og værd at lægge mærke til er det, at Graven i denne store Høi kun var en lille Stenkiste med brændte Ben. Som oftest indeholde ellers slige Høje store Stenkister af 6 – 8 Fods Længde med ubrændte Ben. Jeg kjender imidlertid enkelte Exempler paa, at Broncealders Gravhøie ogsaa have indeholdt Begravelser med brændte Ben.

Sb.82

3 lave Høie, som næppe hæve sig 2 Fod over Jordfladen. Der pløies henover dem. De indeholde sort Muld og Klumper af brændte Ben.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Østerlars. Rønne 1880.

 

-o-

Agervolde. Jernalder?

Agervolde i skov. Bevaringstilstand udmærket.

Museumssag 1872. Bornholms Museum 1990.

-o-

Brandpletter. Jernalder.

7 – 8 brandpletter med bensplinter. Intet materiale samlet op.

Museumssag 1900. Bornholms Museum 1990.