Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Bobakke, Østermarie

 Et Sagn fortæller, at her begyndte man at bygge Kirken, men om Natten blev det nedrevet, som byggedes om Dagen; saa blev den bygget paa næste Bakke, hvor den nu staar.

Bornholms Stednavne,  2. Levering. København 1951.