Arkæologi Øster Herred  

sagnband_722.png


Rågelundsgård, Østerlarsker

 Paa Raagelundsgaard i Østerlars havde de under Krigen i 1864 en sort ugildet Hest (Hingst). Saa længe Krigen varede, var det ligegyldigt, hvordan de bandt Dyret, for hver Nat var Hingsten ude, og om Morgenen var den fuld af Skum. De bandt den i forskellige Baase, laasede Dørene og bandt Staal paa den, men intet hjalp. De saa den aldrig blive trukket ud eller komme hjem, men kom de ind i Stalden om Natten, var den væk. Det var de underjordiske, der laante den.

A.F.V. Seier: Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934