Arkæologi Øster Herred  

sagnband_722.png


Svendshøj, Svaneke

Ved den vestlige ende af Svaneke vang findes en stor gravhøj, der hedder Svendshøj. Den ligger på lille Vigestælen, en af de stæle, ubebyggede jordstykker, der hører til Svaneke by. Den ejedes i begyndelsen af det 19. århundrede af den lærde filolog J.N. Madvigs far. I sine livserindringer fortæller sønnen, der er født d. 7/8 1804, om de underjordiskes færd på egnen. De sagdes ”på visse hellige aftener at holde fest og danse under visse høje, der da hævede sig på prægtige søjler og med strålende lys, og hvori vel en forbivandrende kvinde kunne indtages”. En sådan høj var netop Svendshøj, fortsætter Madvig.

Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.