Udseende

 

De beskrives at være smaa af Statur; de største ikkun henimod to Alen høje, men de fleste ere mindre. Deres klædedragt er forskellig. I gamle Dage var den efter Sigende ikkun graa eller brun; men i de nyere Tider skal endog nogle være sete i de allerskønneste brogede Klæder. Deres samlede Tropper skal ellers uden Forskel ses med røde spidse Huer paa Hovederne, og røde Ærmer i deres korte Vamsa eller Trøjer, som ere uden Opslag.

 Fruentimmer- og Mandfolke-Tidenden 1770

-o-

 

Nogle Folk havde stadig Evne til at se de fordægtige Væsener og høre deres Bevægelser og deres Tale; og ifølge disse synske Bornholmeres Beretninger saa Underjordsfolkene ud som smaa Dværge, der gik klædt i blaat eller staalgraat Tøj og havde røde Tophuer eller trekantede Hatte paa Hovedet. De holdt særlig til i Bakker og Høje, hvor de stundom have Gilde, mens paagældende Høj var stillet op paa Ildsøjler, sagdes der. Men de kunne ogsaa finde paa at bo i Folks Huse eller søge dertil engang imellem; og saa gjaldt det om enten at jage dem væk eller gøre sig gode Venner med dem, at der ikke skulle ske nogen Ulykke.                       

 Karl M. Kofod: Bornholmske Sagn og Sagaer. Rønne 1928