Sagn Sønder Herred  

arkband_722.png


Ringelhøj, Poulsker

Sb.1 b

En tildels sløifet Gravhøi. Den er udgravet for mange Aar siden, formodentlig af Jansen, og der skal være fundet Broncesager i den.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Poulsker. Rønne 1875.

image-1 image-1