Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Alhøj, Pedersker

Desuden indeholder den yngre Beretning endnu et femte Sagn, et Sagn af samme Type som det, Jens Hansen 300 Aar senere kan fortælle om Bondevedde, der driver de underjordiske fra Alhøj til Falhøj. Det lyder saaledes:

”Og gaar endnu Rygtet paa denne Dag af, at Bonde Vedde haver saa handlet med Bjerge-Puslingene i Korshøj, saa de nødes til at undfly, saa de er henflyttet i Falhøj”.


Hans Ellekilde: Bornholmske Folkesagn. Bornholmske Samlinger 19. Rønne 1928.

image-1 image-1 image-1