Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Falhøj, Pedersker

I denne (Persker) sogn ere adskillige høje, iblandt hvilke en kaldes Faldhøj, og siges der udi at være bjærgtrolde. Lever endnu en pige ved navn Karine, som haver været i højen og avlet med bjergtrolden 8 børn, hvilken sagde sig at gå med hvert barn i 9 uger, og havde hun hvert barn  en måned før hun (atter) blev frugtsommelig.


Hans Ravnholdt i indberetning til Ole Worm 1624
Evald Tang Kristensen: Danske Sagn,  927. København 1892.

 

-o-


Og gaar endnu Rygtet paa denne Dag af, at Bonde Vedde have saa handlet med Bjerge-Pusling(ene) i Korshøj, saa de nødes til at undfly, saa de er henflyttet i Falhøj.


Hans Ellekilde: Bornholmske Folkesagn. Bornholmske Samlinger 19. Rønne 1928.


-o-


Den nuværende ejer af Tornegård, Jens Hansen, meddeler, at Bonavedde sang, mens han svang kørepisken over dem:

-          Hâ-driv-hâ, frå Alhøj til Fâlhøj.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

 

-o-


Ved Falhøj skal man stadigvæk være lidt forsigtig. F.eks. er det særlig farligt at gå markløst, uden for de afstukne veje, når man er i nærheden af den. Det kunde ”Peter Kristoffer” tale med om. Han hed ellers Jørgen Peder Pedersen og døde 80 år gammel i 1925. Engang en tåget aften ville han skrå tværs over markerne fra Falhøj til sit hus ved Pilegård; men ikke mindre end 3 gange kom han tilbage til højen igen. Og skønt han ellers hverken var overtroisk eller nogen kryster, blev han dog så betænkelig, at han til sidst valgte at følge vejen, selvom han fik adskilligt længere at gå på den måde.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

image-1