Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Gildeshøjene, Poulsker

 Vest for Seiersgård ligger to store høje ved navn Gildeshøjene. De nævnes i 1791 i en optegnelse af Povelsker sogns gildesskrå, hvor der bestemmes, at 2 mænd hvert år skal sørge, at gildesjorden er lovlig indhegnet, og at ”den på Gildeshøjene voksende Torn er fredet og opelsket”. Ved den sydlige mente en pige i begyndelsen af forrige århundrede at se selve den højlagte stå, og ved gravning på stedet fandt man da hans grav.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

 

 -o-

 

Af oldtidsminder har Poulsker en halv snes gravhøje, som vel for de flestes vedkommende er Bronchealderhøje. Den sydligste af Gildeshøjene, som ligger på Sejersgårds grund,er dog en Stenalderhøj, endnu kan man se rester af en Jættestue,  som ejeren af gården udgravede engang mellem 1830 og 1840, den indeholdt mange skeletter, og desuden havde han en hue fuld af ravperler plus flere meget smukke flintedolke og en halv skæppefuld flinteknive og flinteflækker, så i flere år derefter kom naboerne til ham og købte flint til låsen på deres bøsser. Bagefter kom gårdejeren bitterligt til at fortryde, at han havde gravet højen ud, idet han fik tre sønner, som var født blinde, og det troede han, såvel som alle andre, var en straf, fordi han havde gravet i højen; denne tro har heldigvis reddet mange af vore oldtidshøje.


Otto Rohmann. Bornholmske Samlinger 2/10. Rønne 1976.

 

 -o-

 

Christian Jørgensen bliver 1820 gift i Østermarie med Kirstine Margrethe Jensdatter, der blev født 1799 i Østermarie som datter af udbygger Jens Hansen Marcher og Ingeborg Pedersdatter Lind på 72. selvejergård grund — "I Kirkebyen". Christian Jørgensen havde 1819 overtaget Hullegård i Pedersker — 17. selvejergård — hvorfra han altså 3 år senere flytter til Sandegård. Christian Jørgensen og Kirstine Margrethe Jensdatter første barn er født 1821 på Hullegård og bliver døbt Jørgen Jensen, de næste 3 børn bliver født på Sandegård.

Christian Jørgensen sælger 1830 Sandegård til svogeren Niels Didrich Dam og køber samtidig Sejersgård — 5. selvejergård — og han flytter hermed fra Sandegård efter at have ejet den i 8 år. Han flytter dog ikke særlig langt, idet Sejersgård ligger 1 km. op ad vejen fra Sandegård til Povlsker Kirke. De 2 familier har kunnet følges til kirke om søndagen.

Christian Jørgensen og Kirstine Margrethe Jensdatter får yderligere 2 børn efter at være flyttet til Sejersgård inden hun dør 37 år gammel i 1836. Christian Jørgensen bliver herefter gift med Cecilie Cathrine Dam, der var datter af Svend Dam fra Store Kirkebogård — den 7. vornedegård. De får 3 sønner og 2 døtre født på Sejersgård fra 1837 til 1849. Cecilie Cathrine Dam dør i barselsseng kort efter at have fået en dreng, der ligesom hans 2 ældre brødre var blind ved fødslen. Christian Jørgensen driver Sejersgård i en årrække indtil gården overtages af sønnen Hans Christian Jørgensen, sandsynligvis 1864. Christian Jørgensen dør 1882 som husmand og aftægtsmand 86 år gammel på Krusegårds parcel, hvor han bor sammen med sine 3 blinde sønner og en tjenestepige.


www.oleplannthin.dk/Slaegtsforskning/Sandegaard_Povlsker.htm#Christian Jørgensen. 2010

image-1 image-1 image-1