Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Grødbyhøjene, Åker

Som før omtalt ligger gravhøjene på Bornholm samlet i grupper. En af de største findes ved Grødby i Åker sogn, hvor der mindst har været 12 høje samlet; dog er nu kun 3 tilbage.
Også bautastene, brandpletter og et par runestene, der er fundet, tyder på, at der her ved Grødby å har været en rig oldtidsbebyggelse. Men senere har underjordsfolkene taget stedet i besiddelse.
Ofte hører man dem larme inde i højene, der om natten rejser sig på flammende støtter, og mortensaften kan man se ryttere på store, hvide, bevingede heste fare ud fra højene.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

image-1 image-1 image-1