Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Blykobbegård, Nyker

 Sb.45

Der har saaledes paa Blykobbegaards Jord været mindst 9 Høie tæt ved hinanden. Lægger man nu Mærke til, at der ogsaa paa den anden Side af Blykobbe-Aaen har ligget en hel Samling større og mindre Høie, og tæt herved de bekjendte Tillehøie, saa vil det ses, at denne Egn særlig har været tæt belagt med Gravhøie og maaske ogsaa med Stenrøser.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Nyker. Rønne 1879.

image-1