Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Dammegaard, Nylarsker

Sb.89

En temmelig stor Stenhøi af hvilken nu kun Levninger er tilbage der er fundet Urner i den.


Sb.90

Sløifet Stenhøi. Der skal være fundet et Broncesværd i den.


Sb.91

En mindre Stenhøi, paa hvilken der tidligere har staaet en Bautasten, som nu tilligemed Høien er sløifet. Der skal ogsaa være fundet Urner.


Sb.92

I Skjellet  imellem Matr.Nr. 21a og en Udlod til Kjølleregaard Matr.Nr. 18 og 19a ses endnu en stor Stenrøse. Der har sikkert været mange flade Røser rundt omkring paa disse Marker.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Vestermarie. Rønne 1876.

image-1