Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Fogedagerbakke, Vestermarie

Sb.21

Nogle faa Alen fra denne Bakkes (Stenhøis) sydvestlige Hjørne fandtes i Efteraaret 1876 under en stor Sten et ubrændt Skelet henhørende til samme Tid som ubrændte Grave ved Kannikegaard. Af Oldsager fandtes hos de endnu ikke opløste Ben følgende:

En snoet Halsring af Sølv som B.æ.J. Pl 7-4,

Tre Broncefibulaer som B.æ.J. Pl. 9- 1 og 3…..


Sb.23b

Paa en Parcel fra Stensgaard beliggende vesten for Gaardens Hovedlod ligger en stor Sten med ca 100 Skaalformede Fordybninger tæt samlede. Stenen vil indtil videre blive liggende i fred men fortjener for øvrigt ubetinget at fredes paa lovformelig Maade.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Vestermarie. Rønne 1876.

 

-o-


Magasinrevision:

To yngre romertids hankekar, angives på seddel at være fra brandplet, men synes snarere at være fra jordfæstegrav (virker ubrændte). Meddeles at være indkommet under Tryde, der er også gammel seddel med hans underskrift.

Fundstedet er ikke nøjagtigt angivet, men må være fra samme område som BMR 1692, 1993 og 1694.


Museumssag 2017. Bornholms Museum 1991


-0-


Brandpletter. Ældre jernalder. Ingen fund.


Museumssag 1692. Bornholms Museum 1989

image-1 image-1 image-1