Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Klinten, Vestermarie

Sb.79

Klinten, en meget høi Klippebakke i hvilken et enkelt Punkt rager høit op over hele Omegnen. Oven paa dette Høidepunkt ligger en enlig flad Røse og nedenfor enkelte andre. Under Klippens Nordkant er der en mærkelig Stenkreds der danner en Halvcirkel imod Klippen. Halvcirkelen har et Tværmaal af 40 Fod og Stenkredsen bestaar af store nedlagte Stene. Syd for selve Høidepunktet findes smaa Stenlægninger, som have megen Lighed med de nylig opdagede yngre  Jernalders Stenlægninger i Omegnen af Lillevang og Gudhjem.

Der har endvidere paa Klintebakken staaet  Bautastene, som desværre alle ere borte. Den største var 7 (syv!) Alen høi og 7/4 x 5/4 Alen bred den stod lidt nedenfor det høiste Punkt. Nu er den kløvet og sidder i Muren paa den 17’de Selvejergaards Stuehus – et sørgeligt Bevis paa, hvor nødvendigt det er at fredlyse de Bautastene, vi endnu have tilbage paa Bornholm.

Hele Stedet har været ret mærkeligt og ved sin høie Beliggenhen kan Klintebakken ses i meget vid Omkreds. Paa Bakken har der staaet Baun. Efter Bakken kaldes en række Gaarde Klintegaarde, som for øvrigt forekomme flere Steder paa Øen.

Paa nogle Klippeknolde sydlig nedenfor Klintebakken synes der at være Røser.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Nyker. Rønne 1879.

 

-o-


Hermed følger en forbrændt næbfibula fundet i en brandplet øst for Klintefryd og syd for Klinten i Vestermarie. Ifølge Sognebeskrivelsen skal der have ligget flere røser på stedet som ved Snekkebjerg i Østerlars og senest ved Smålyngen i Pedersker skal røsernes muligvis dateres til germansk jernalder.

På fundstedet er der iagttaget flere brandgrave, men det har ikke været muligt at få andre signaler hvilket er det almindeligt kendte at det kan være umuligt at spore metaller på brandpletsgravpladser. Årsagen til at næbfiblen alligevel blev sporet kan skyldes at den ikke er helt nedsmeltet.


Brev til Nationalmuseet fra Bornholms Museum. 27.1.2004

 

-o-


Hermed et stk klippet guld 4 g fundet med metaldetektor i 2005 øst for Klintefryd og syd for Klinten i Vestermarie. Samtidig fandtes en halv sammenfoldet forbrændt dirhem med ophængningshul og en kvart tysk sølvmønt.

Tidligere er på stedet fundet en forbrændt næbfibula fra en brandgrav.

Der er flere brandgrave på stedet, men hvorvidt guldet og den forbrændte dirhem skal knyttes til grave eller til det nærliggende bopladsområde kan ikke afgøres med sikkerhed. Området er meget interessant og museet håber på et tidspunkt at få kræfter til at foretage en nærmere undersøgelse på stedet.


Brev til Nationalmuseet fra Bornholms Museum. 16.1.2007

image-1 image-1 image-1