Sagn Vester Herred  

arkband_722.png
Sosegårde, Vestermarie

Sb.97

To sløifede Røser


Sb.98

En stor Gravhøi af hvilken en stor Del er sløifet. Ved dette Arbejde fandtes der for mange Aar siden en lille Stenkiste i hvilken Broncenaale og andre Broncesmykker fandtes. Senere – for faa Aar siden, fandtes en lignende Kiste med brændte Ben og ovenpaa disse flere tynde Fingerringe af Bronze. Det er ikke sandsynligt, at disse Kister vare Høiens Hovedbegravelse.


Sb.99

Sløifede Røser eller Kulle.


Sb.102

En tildels sløifet Røse eller Høi i hvilken der har været en stor Stenkiste af Mandslængde. Kisten ses stadig men om Noget er fundet i den vides ikke.


Sb.103

En tildels sløifet Røse. Urner skulle være fundne.


Sb.104

Paa en høi Bakkeskrænt synes der ogsaa at ligge en Røse.


Sb.109

En stor Gravhøi. Jansen skal i sin tid have forsøgt at grave i den, men naaede ikke ned til Hovedbegravelsen.


Sb.110

En mindre Høi eller stor Røse.


Sb.111

En stor Gravhøi af hvilken den øverste Halvdel er sløifet, medens den nederste Halvdel endnu er tilbage.


Sb.112

En sløifet Høi i hvilken Jansen har gravet og fandt en Stenkiste. Om Oldsager fandtes vides ikke.


Sb.113

En lille noget udjævnet Gravhøi. Der pløies henover den.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Vestermarie. Rønne 1879.

 

-o-


Brandgravsplads Ø og NØ for sløjfede høj Sb.113. Omkring 100 brandgrave oppløjede nord for en linie mellem Sb.113 og Fredshøjen Sb.109, og ca. 10-15 m. øst for skel. Mange strandsten men ingen oldsager.


Museumssag 2576. Bornholms Museum 1997.

image-1 image-1