Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


St. Klintegard, Vestermarie

 Sb.77

En middelstor ubeskadiget Gravhøi ca 15 Alen i Tværmaal og ca 5 Alen Høi.


Sb.78

En Samling Røser i et Krat paa Klint. Jeg har undersøgt enkelte; det var den almindelige Slags med sort Muld brændte Ben og Potteskaar.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Vestermarie. Rønne 1879.

 

-o-


Røsegravplads.


Museumssag 3277. Bornholms Museum