Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Grimeshøj, Nyker

 Der skal også være underjordsfolk i Holmegårdshøj ved Sorthat, den er blevet set på 4 gloende pæle, i Sandershøj og Grimeshøj.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.