Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Sjælhøj, Nyker

Mere menneskevenlige er de underjordiske i Sjæl- eller Sjælshøj øst for Buldregård. Allerede Skougård fortæller, at de undertiden lukkede folk ned i højen, men ikke for at gøre dem noget; tværtimod blev de godt beværtet og, så snart de ønskede det, igen sluppet ud. Stub Jørgensen tilføjer, at de dog ikke måtte fortælle nogen, hvad de havde oplevet i højen, for så blev de altid hjemsøgt af en eller anden ulykke…

… Sjælhøj er nu fredlyst. Sjælshøj synes at være en yngre form. Da den ligger lige ved Lillegårds skel, ligger det nær at antage, at højen har fået navn derefter, idet ”sjæl” er den bornholmske udtale af ”skel”. Navnet er ikke enestående: i Aaker sogn ligger der en Skjelhøj lige ved Skjelbro, således stavet på generalstabens kort.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

 

image-1 image-1