Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


St. Klintegård, Vestermarie

For ca. 75 Aar siden blev der bygget en ny Længe paa en af Klintegaardene i Vestermarie.

Naar Folkene om Aftenen samlede deres Værktøj sammen, manglede der altid noget.
Hvor meget de end ledte efter det, var det ikke til at finde, men hver Morgen laa det der, hvor de mente, de sidst havde brugt det. Naar de kom i Seng kunne de tydeligt høre, at der blev arbejdet paa deres Arbejdsplads.
Havde de hugget Tømmer sammen om Dagen, blev det samme Arbejde udført om Natten. De kunne tydeligt høre de to lange Slag og et kort. Havde de lægtet om Dagen, blev der lægtet om Natten.
De blev enige om at se efter en Nat, hvem det var, der arbejdede. Da Arbejdet var i fuld Gang derude, stod de op og klædte sig paa, men lige som de aabnede Døren for at gaa ud, hørtes et Rabalder, som om hele Længen styrtede sammen.

De blev noget højtidelige ved dette, og da Mesteren sagde:

-          Nu kan de arbejde saa meget, de vil for mig, for nu gaar jeg i Seng,

Saa fulgte de andre hans eksempel.

-o-

En Mand, der kom fra Aakirkeby og skulle Nord om Klinteskoven, blev standset af de underjordiske, som boede i Højen, der laa paa St. Klintegaards Grund Sydøst for Gaarden.
Han blev saa forskrækket, at han besvimede og blev senere fundet liggende paa Vejen.


A.F.V. Seier: Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934