Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Tyskehøj, Nyker

Ejeren har ladet den ene Kant af Høien grave bort, men da han herefter blev helt ”forkert i Hovedet”, lod han i længere Tid Høien være i Fred. Imidlertid opdagede han efter længere Tids Forløb en Bunke Sten i Brinkens nederste Halvdel og i den Tro, at Graven fandtes her, og at der var Guld at finde sendte han Bud efter mig, da han ikke selv turde røre ved Høien……

… Tyskehøi er ilde berygtet for ”Pysleri og Djævelskab”.


J.A. Jørgensen: Sognebeskrivelse. Nyker.

 

image-1 image-1 image-1