Sagn Nørre Herred  

arkband_722.png


Barnhøj, Klemensker

Ogsaa en sløifet Gravhøi, om hvis Indhold intet vides. Den kaldtes Barnhøi, og der knyttede sig en del sagn til den.
De underjordiske husede slemt her. – Det bekjendte Sagn om Vogterdrengen, som ved,
at faa en af de Underjordiskes Hat eller Hue paa Hovedet blev usynlig og som saadan deltog i et Gilde fortælles ogsaa her.

J.A. Jørgensen: Sognebeskrivelse. Klemensker. 1878