Arkæologi Nørre Herred  

sagnband_722.png


Kurehøj Klemensker

Lige ved Kuregård i Klemensker ligger en høj, hvori der boede underjordsfolk.
Da der kom en ny ejer på gården, ville han have højen jævnet ud, men han havde næppe fået pløjet den første fure af højen, da han hørte en stemme fra denne sige: ”Du gjor vos jo huzavila majnj.”
Hertil svarede han, at de så bare kunne komme hjem til ham på gården.

Dengang blev alt kornet tærsket med plejl, og i en hel uge havde han tærsket hvede, som nu lå ude på loen.
Da det blev aften, kom der myldrende med små mænd, koner og børn, så loen blev helt opfyldt.
Det var de underjordiske, som flyttede ind på gården.
Da folkene om morgenen kom for at ryste hveden op, var der ikke et eneste korn at finde.

De underjordiske havde spist det alt sammen; men det var ikke nok med, at de tog kornet, de gik også ind i huset og tog alt, hvad der var spiseligt, så der ikke blev en stump tilbage.
Bonden blev nu for alvor bange og måtte hente præsten for at få ham til at mane dem ned i højen igen.
Manden gav de underjordiske det løfte, at de nok skulle få lov til at bo i fred i højen så længe, som han boede på Kuregård, og siden fik de igen fred på gården.

 

A.F.V. Seier: De underjordiske på Bornholm. Rønne 1981

Du gjor…..: Du gør os jo husvilde mand.