Arkæologi Nørre Herred  

sagnband_722.png


Sæderegård, Klemensker

På Sæderegård i Klemensker boede for nogen tid siden en mand ved navn Klavs Anker. Han gik og hakkede ved en höj tæt ved. Da sagdes der i höjen:

-          Gjör vos ente husavijela. Bonden svarede:
-          Ja, gjör ja ed, så er der plas i min norra hodda.

 Morgenen efter var al ting smidt ud af hodden. Bonden tav stille og satte sine sager ind igjen, men hen ved aften gik hans datter i skoven og skulde samle kvæget, så var der nogne, som sagde:

 -          Vara dej!

 Datteren varede sig ikke, men blev stående stille og så sig forskrækket om. Hun kom siden hjem, men gik fra forstanden og kunde aldrig siden få ro for de underjordiske, og så snart de andre folk slap hende, slap hun ud af sengen. Det var dog kun to gange de slap hende, og begge gange fandt de hende igjen. Den ene gang lå hun tværs over brøndkarret, og den anden gang på et dobbelt stengjærde.


Evald Tang Kristensen: Danske Sagn,  568. København 1892.