Arkæologi Øster Herred  

sagnband_722.png


Storehøj, Ibsker

”Storehøi” er Navnet paa en mægtig Jordhøi om hvilken det dog ikke saa let kan siges om det er en naturlig dannet Jordbanke eller en Gravhøi. Op til denne Høi er der en Ager, som kaldes Trold-Ageren og saavel her som paa Storehøi er der ”Pysleri”; d.v.s. Puslinger.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Ibsker. Rønne 188o.