Arkæologi Sønder Herred  

sagnband_722.png


Brogårdshøjen, Åker

Da Brogård brændte i 1905 eller 1906, mente man også, at de underjordiske havde haft en finger med i spillet; der var nemlig kort før blevet sløjfet en gravhøj ved gården. De havde dog allerede før den tid været på færde, fordi der lå en gammel gravsten som dørtærskel mellem kostalden og loen.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

image-1