Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Sandershøj, Nyker

Sandershøj ved Lillegård er i den allernyeste tid, vist o. 1920, blevet frelst fra at dele skæbne med højen ved Blykobbegården. Lige efter at man var begyndt at rydde højen, faldt nemlig et barn i en dam og druknede; og så troede man, det var ”de i højen boende væsener”, der var blevet fornærmede og havde voldt barnets død.


Inger Margrethe Boberg: Bornholms gravhøje i sagnoverleveringen.
Bornholmske Samlinger 21. Rønne 1932.

 

image-1 image-1 image-1