Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Søndergård, Nyker

En sløifet Høi tæt nordlig for Søndregaard. Den er aldeles udjævnet. Gjentagne Gange skal der i den være fundet Urner og en Gang fandtes en meget stor Urne (nogle betegne den som en Kjedel) som bragtes ind paa Gaarden. Da imidlertid de Underjordiske fra den Dag af holdt et slemt Uvæsen paa Gaarden blev Urnen atter sat ind i Høien og saa fik man fred for de Underjordiske. Nu er der i mange Aar bleven pløiet han over Stedet hvor Høien har staaet uden at man har mærket noget til Pysleri.


J.A. Jørgensen: Sognebeskrivelse. Nyker