Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Grimeshøj, Nyker

 I forbindelse med anlæggelsen af cykelsti i 2006 langs landevejen mellem Klemensker og Nyker blev dele af en gravplads fra sen førromersk og romersk jernalder undersøgt. Gravene var placeret ved siden af en næsten sløjfet gravhøj, ”Grimeshøj”. 62 brandgrave, 3 jordfæstegrave, 1 kogestensgruppe samt 1 uvist anlæg blev fundet…

… 19 af de 62 brandgrave en eller flere jerngenstande. Jerngenstandene var 1 sværd, 1 lanse, 2 knive, 12 fibulaer, 5 bæltehager lige og flere uvisse jerngenstande/dele af genstande. En enkelt brandgrav indeholdt en perle af glas. Omkring 11 brandgrave har indeholdt et lerkar, flere grave har dog fund af få skår.


Museumssag 3413. Bornholms Museum 2006.